Kredyt

Jedna z podstawowych ofert instytucji finansowych. Kredyt jest pewnego rodzaju zobowiązaniem osoby, która kredyt otrzymała, względem banku. Kredyt to umowa pomiędzy instytucją finansową, a klientem, kredytobiorcą. Instytucja finansowa zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony czas, zaś kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem i spłacić w określonym czasie, powiększony o prowizję i odsetki. Umowa kredytowa musi być sporządzona…

Read More