Kredyt

Jedna z podstawowych ofert instytucji finansowych.

Kredyt jest pewnego rodzaju zobowiązaniem osoby, która kredyt otrzymała, względem banku.

Kredyt to umowa pomiędzy instytucją finansową, a klientem, kredytobiorcą.

Instytucja finansowa zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony czas, zaś kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem i spłacić w określonym czasie, powiększony o prowizję i odsetki.

Umowa kredytowa musi być sporządzona zawsze w formie pisemnej i musi być w niej wskazany cel, na jaki wydane zostaną pożyczone środki pieniężne, oraz termin zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Środki pieniężne przekazywane są kredytobiorcy w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.