Kredyt obrotowy

Wypłaty kredytów obrotowych zwykle nie mają harmonogramów, lecz są realizowane w ramach dostępnego limitu na życzenie kredytobiorcy. Nie posiadają one również harmonogramów spłat; zwykle bank wymaga, by kredytobiorca spłacił całą kwotę kapitału do daty zapadalności kredytu. Możliwe są także umowy, w których bank wymaga od kredytobiorcy spłaty minimalnej ustalonej kwoty częściej, np. co miesiąc.

Read More

Kredyt

Jedna z podstawowych ofert instytucji finansowych. Kredyt jest pewnego rodzaju zobowiązaniem osoby, która kredyt otrzymała, względem banku. Kredyt to umowa pomiędzy instytucją finansową, a klientem, kredytobiorcą. Instytucja finansowa zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony czas, zaś kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z przeznaczeniem i spłacić w określonym czasie, powiększony o prowizję i odsetki. Umowa kredytowa musi być sporządzona…

Read More

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny, to sposób na połączenie kilku długów na jeden w celu obniżenia wysokości comiesięcznych zobowiązań. Operacji tej podlegać mogą niemal wszystkie rodzaje kredytów bankowych, od kart i kredytów ratalnych, przez gotówkowe, samochodowe i odnawialne, aż po kredyty mieszkaniowe.

Read More

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny – długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz banku kredytującego na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości.

Read More